Zarząd

Marcin Idzik – Prezes Zarządu
Grzegorz Tomaszewski – Członek Zarządu